Software

Een goed softwarepakket behelst vele facetten. De ondersteuning en updates zijn belangrijk, maar net zo goed de aanpasbaarheid, zodat je niet verdwaalt in de mogelijkheden maar over alle tools beschikt die je nodig hebt.

“Communicatie en transparantie zijn sleutelfactoren voor succes in het bedrijfsleven

Meer vrijheid

Aanpasbaarheid

De samenstelling van Pulse bepaal je zelf, op basis van je noden, via een standaardconfiguratie (clé en main), of een veelomvattende configuratie op maat (clé à molette). Beide formules kan je bovendien uitbreiden door het toevoegen van diverse interfaces, extensies en add-ons. Tal van acties, zoals planning en facturen, zijn bovendien geautomatiseerd, waardoor je tijd wint.

Conformiteit

Pulse is het eerste pakket dat in overeenstemming is met Europese en nationale wetgevingen op vlak van gegevensbescherming en data. Bovendien vertalen we aanpassingen in de regelgeving of een gewijzigde behoefte uit het vakgebied meteen door naar het pakket. Op die manier laat Pulse als eerste pas écht toe om administratieve processen paperless én conform te laten verlopen.

Een plus op vlak van

aanpasbaarheid

 • Clé en main / Clé à molette

 • Aanpasbaar

 • Uitbreidbaar

Een plus op vlak van

conformiteit

 • Paperless

 • EU-compliant

 • Conform nationale wetgeving

Meer veiligheid

Mogelijkheden

Pulse is gegroeid tot de alomvattende maar uitermate gespecialiseerd softwareoplossing voor de diensten voor preventie en bescherming op het werk. We maken echter deel uit van een groter geheel, waardoor gebruikers ook kunnen genieten van de diensten van de hele Trustteam-koepel.

Betrouwbaarheid

Hoewel Pulse als specialist heel specifiek is gericht op het menselijk gegeven, doen we geen compromissen inzake de gegevens van diezelfde mensen. Het loggen van confidentiële data besteden we niet uit aan anderen, zoals andere partijen wel doen, maar beschermen we als een goede huisvader, die als enige ISO en HDS-gecertificeerd is.

Een plus op vlak van

mogelijkheden

 • Trustteam, all-in-one IT-partner

 • Kwaliteit voor leden én medewerkers

 • Tal van products & services complementair met Pulse, zoals VoIP, hardware, datacenter,...

Een plus op vlak van

betrouwbaarheid

 • ISO27001

 • HDS

 • PGSSI-S

Meer betrokkenheid

Transparantie

Pulse biedt als pakket meer transparantie en een vlottere gegevensoverdracht tussen de dienst Preventie en Bescherming op het werk, de werkgever, de werknemers van een bedrijf en de overheidsdiensten.

Connectie

Pulse vormt niet enkel de schakel tussen domeinen (administratie, medisch, paramedisch en preventie), maar tevens tussen de gebruikers (artsen en preventieadviseurs), de directie en overheidsdiensten. De implementatie gebeurt steevast projectmatig, zodat de ingebruikname in harmonie met de interne processen kan plaatsvinden, en op die manier een eventuele reorganisatie van een dienst kan teweegbrengen.

Een plus op vlak van

transparantie

 • Transparantie tussen de dienst en de overheid

 • Transparantie tussen de dienst, hun klant en de werkgevers

 • Vlotte en beschermde gegevensuitwisseling tussen alle partijen

Een plus op vlak van

connectie

 • Seed

 • Vaccinnet

 • KSZ

W. Meert

Chief Operations Officer bij Mensura

"Onze samenwerking toonde duidelijk aan dat het personeel van Trustteam allerminst aan z'n proefstuk toe is. Stuk voor stuk gaat het om professionals die op een zeer gestructureerde manier te werk gaan om snel resultaat te kunnen boeken. "

J. Puttaert

Company Business and Information Analist bij Attentia

“Sinds wij met Trustteam samenwerken volgen we een ander pad, we waarderen hun kennis van de sector en hun steun enorm.”